Thứ Ba, Tháng Chín 25, 2018
Thẻ Posts tagged with "Tư thế yoga"

Tag: Tư thế yoga

Tư thế gập gối thấp người (low lunge) trong yoga

Tư thế gập gối thấp người (low lunge) trong yoga là 1 trong những tư thế giúp bạn mở rộng phần hông, hán của...

Tư thế trồng cây chuối (supported headstand) trong yoga

Tư thế trồng cây chuối (supported headstand) trong yoga được xem là 1 trong những tư thế khó mà thực hiện đối với người...

Tư thế chó duỗi mình mở rộng (extended puppy) trong yoga

Tư thế chó duỗi mình mở rộng (extended puppy) trong yoga là 1 trong những tư thế tác động sâu đến cột sống, giúp bạn...

Tư thế cái ván ngược (upward plank) trong yoga

Tư thế cái ván ngược (upward plank) trong yoga là 1 trong những tư thế dành cho người mới bắt đầu học hay tiếp...